Qazıntı və infrastruktur işləri

Excavation and infrastructure works

Excavation and infrastructure works 1
 

Şirkətimiz ən müasir və yüksək etibarlılığa sahib tikinti texnologiyalarının tətbiqi ilə binalar və sənaye obyektlərinin təməl hissəsinin qazılıb çıxarılması, əks doldurulması, yolların, piyada keçidlərinin və tikildikdən sonra binaətrafı landşaft və abadlıq işlərinin icraatını peşəkarlıqla həyata keçirmək əzmindədir.