Layihələndirmə

Planning Construction

Planning
 

Müştərilərimizin sifarişlərinə müvafiq olaraq, şirkətimiz tikinti layihəsinin yaradılması və modelləşdirilməsini reallaşdırır, smetanı təşkil edəcək maliyyə məsrəflərinin dəqiq və büdcəyə münasib formada hesablanmasını təmin edir. Kollektivimizin mütəxəssisləri həyata keçiriləcək tikinti işində tətbiq olunacaq texnologiyalar haqqında geniş məlumatlar verməklə yanaşı, istifadə olunacaq materialların təfsilatlı təqdimatını da hazırlayırlar. Qarşılıqlı müzakirələr və alınan qərarlardan sonra iş icraatının müddəti və təhvil verilmə tarixi təyin olunur.