Yüksək və aşağı gərginlikli hava və kabel xətlərinin çəkilməsi

Laying of high and low voltage overhead and cable lines

Laying of high and low voltage overhead and cable lines 1
 

Hazırda elektrik istehlakçıların artan enerji tələbatına görə, 20-30 il əvvəl quraşdırılmış naqillər artıq elektrik təhlükəsizliyinin tələblərinə cavab vermir. Adətən o vaxtlar elektrik xəttlərinin montajı alüminium naqillərin istifadə etməklə həyata keçirilirdi. Aliminium naqilin istifadəsi illər keçdikcə daha təhlükəli ola bilər. Təcrübəli mütəxəssislərimiz istənilən elektrik işlərini icra edir. Nöqsanlı rozetkadan başlayaraq – elektrik cihazlarınin qoşulması, mənzillərdə elektrik xətlərinin çəkilməsi və təmiri, sənaye müəsissələrində elektrik avadanlıqlarının montajı kimi işləri görür. Mənzillər, ofislər, bağ evlərində mütəxəssislərimiz istifadə olunacaq gücü hesablayacaq. Onun esasında obyektin elektrik sxemi tərtib olunur, lazımı ölçüdə naqillər, avtomat açarlar seçilir.